Zasíláme ihned - Výměníme zdarma - Zboží můžete do 90 dnů vrátit - Doprava zdarma nad 999 Kč

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů
2. Objednávka
3. Storno objednávky
4. Cenové podmínky
5. Způsoby dopravy a platby
6. Dopravné a balné
7. Dodací podmínky
8. Výměna zboží
9. Záruka vrácení peněz
10. Záruční podmínky a reklamace
11. Ochrana osobních údajů
12. Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění
13. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti společnosti Santos SK s.r.o, Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35926350 zapsána v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č..: 35312 / B, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího www.danaeshop.cz (dále jen "Santos SK s.r.o") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "Kupní smlouva"). (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany").
 • Tyto OP platí na území Slovenské republiky pro koupi zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu www.danaeshop.cz (ďalej len Danaeshop)
 • OP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.danaeshop.cz.
 • Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito OP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. Pokud je Kupující spotřebitelem ve smyslu § 52 odst.. 3 zákona č.. 40/1964 Zb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy pokud se jedná o Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito OP, příslušnými ustanoveními zákona č.. 40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 • Práva Kupujícího vůči Prodávajícímu vyplývající ze zákona č.. 250/2007 Z.Z. Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.. 108/2000 Z.Z. Zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, ve znění pozdějších předpisů zůstávají těmito OP nedotčeny.
 • Kupujícím se rozumí v systému registrována fyzická nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží na www.danaeshop.cz.
 • Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky na www.danaeshop.cz s celkovou cenou tohoto zboží, včetně ceny dopravy
 • Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v nabídce na www.danaeshop.cz
 • Kontaktní údaje na Prodávajícího:


  Sídlo firmy: Santos SK s.r.o, Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
  Kontaktní adresa: Santos SK s.r.o, P.O.BOX č. 6, 666 01 Tišnov, Česká republika
  Vrácení zboží - výměna - reklamace: Santos SK s.r.o, P.O.BOX č. 6, 666 01 Tišnov, Česká republika
  Mobil: +420 722 009 279 (pondělí - pátek) 08.00 - 14.00 h
  E-mail: info@danaeshop.cz

2. Objednávka

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.
 • Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a/ nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou neoprávněných osob bez přičinění Prodávajícího.
 • Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.
 • Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícím, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícího. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@danaeshop.cz
 • Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:
  • Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa)
  • Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis
  • Množství objednávaného zboží
  • Způsob zabalení zboží (standardní nebo dárkové s věnováním)
  • Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uveden, zboží bude dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího)
  • Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží, pokud je jiná než Kupující.
 • Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající bude v takovém případě kontaktovat Kupujícího a vyzve jej k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Doručením údajů zpřesňujících nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

3. Storno objednávky

 • Storno objednávky ze strany Kupujícího
  Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.
 • Storno objednávky ze strany Prodávajícího
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

4. Cenové podmínky

 • Kupní cena zboží nabízených prodávajícím prostřednictvím www.danaeshop.cz je uvedena vždy u daného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.
 • Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.danaeshop.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.danaeshop.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané.

5. Způsoby dopravy a platby

Způsoby platby:

 • Platba kartou online - ComGate
 • Platba převodem
 • Platba na dobírku

Způsoby dopravy:
 • Zásilkovna - doručení na výdejní místo
 • Zásilkovna - doručení na Vaši adresu
 • Česká pošta - Balík Do ruky
 • Česká pošta - Balík Na poštu
 • Česká pošta - Balík Do balíkovny

Cena dopravy je uvedena na www.danaeshop.cz, v části "Doprava a platba". Zásilky, které jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na vyžádání Kupujícího. Kupující je povinen opětovně zaplatit za dopravu.

6. Dopravné a balné

 • Prodávající si balné neúčtuje, pokud je zboží zabaleno standardním způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě.
 • Prodávající si účtuje dopravné v případě, že celková částka za objednávku je nižší než 999 Kč.
 • Prodávající si dopravu v souvislosti s dodáním zboží v hodnotě nad 999 Kč neúčtuje, ledaže se navzdory dohodě Kupujícího s kurýrní službou, nepodaří zboží úspěšně dodat v dohodnutém čase a na místě dodání Kupujícímu nebo pokud Prodávající vrací zboží Kupujícímu v důsledku neoprávněné reklamace.
 • Cena za dopravu je závislá od spůsobu dopravy a je uvedené v části "Doprava a platba".

7. Dodací podmínky

 • Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. Dodací doba je uvedena přímo u každého modelu. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem. Stav elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému. O stavu elektronické objednávky je Kupující také upozorněn e-mailem.
 • Zboží je dodáváno prostřednictvím dopravce uvedeného v části "Doprava a platba", na adresu místa dodání uvedenou kupujícím v elektronické objednávce. Dopravce zanechá v případě opakovaného neúspěšného doručení zákazníkovi avízo o zásilce. V případě, že se zásilka nachází v depu dopravce, je možné dohodnout její opětovné doručení. V případě, že je zásilka vrácena Prodávajícímu, je po dohodě možné její opětovné zaslání. V takovém případě náklady na opětovné doručení zásilky Kupujícímu nese Kupující.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
 • Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat doklad o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutno na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných škodách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i navzdory evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
 • Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se provádí na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

8. Výměna zboží

 • V případě, že si Kupující objednal zboží, který mu nevyhovuje velikostí nebo střihem, může jej na vlastní náklady vrátit Prodávajícímu, do 90  dnů od převzetí zboží Kupujícím. Zboží mu bude vyměněné za jiné zboží z nabídky. Kupující zaplatí poplatek za dopravu a cenový rozdíl mezi vyměňovaným a vyměněným zbožím. Nevyhovující zboží je Kupující povinen zaslat bez známek používání, čistý, nepoškozený, s neodstraněnými štítky od výrobce, v původním obalu spolu s fakturou a kopijí dokladu o zaplacení na adresu uvedenou v kontaktech, do 90 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Zboží zasílejte doporučeně. Při posílání výrobků zpět je Kupující povinen zvolit vhodný obal, aby při přepravě nedošlo k poškození a pomačkání výrobku. Záruka vrácení peněz a výměny zboží platí pouze pro nepoškozené a nepoužité zboží, s původními štítky od výrobce!
 • Informujte nás e-mailem o zaslání zboží k výměne na info@danaeshop.cz, spolu s číslem na sledování zásilky.
 • Zboží zasílejte spět v pevném obalu, nejlepší je krabice, nebo obal ve kterém vám bylo zboží doručeno, aby nedošlo k poškození zboží.
 • Objednané spodní prádlo (kalhotky, tanga, plavky) je Kupující povinen zkoušet pouze na vlastní spodní prádlo!

9. Záruka vrácení peněz

 • Kupující má možnost vrátit zboží Prodávajícímu bez udání důvodu do 90 dnů ode dne převzetí zboží Kupujícím. Zboží musí být neporušené, neprané, s neodstraněnými štítky od výrobce. Kupující v tomto případě hradí náklady na dopravu a doručení zboží od Kupujícího k Prodávajícímu. Zboží zasílejte doporučeně na adresu uvedenou v kontaktech, spolu s fakturou, kopijí dokladu o zaplacení a žádostí o vrácení peněz. Na žádost o vrácení peněz uveďte číslo účtu a název účtu, kam si přejete poslat peníze. Platba bude převedena do 14 dnů od vrácení zboží Prodávajícímu, v případě vrácení nepoškozeného zboží a s neodstraněnými štítky od výrobce, Kupujícím.
 • Informujete nás e-mailem o vrácení zboží na info@danaeshop.cz, spolu s číslen na sledování zásilky.
 • Zboží zasílejte spět v pevném obalu, nejlepší je krabice, nebo obal ve kterém vám bylo zboží doručeno, aby nedošlo k poškození zboží.

10. Záruční podmínky a reklamace

 • Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem doručení zboží Kupujícímu.
 • Záruka je poskytnuta pouze na zboží, který lze jednoznačně identifikovat co do typu, výrobce, velikosti ... Jednoznačným identifikátorem zboží je štítek výrobce na zboží. Štítek výrobce ze zboží nikdy neodstraňujte, ztrácí se tak možnost identifikovat a reklamovat zboží!
 • Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí Kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se však na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při praní a čištění prádla respektujte prací symboly uvedené výrobcem na štítku.
 • Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího a úplně zaplaceno. Reklamovat lze pouze zboží s originálním, neodstraněným štítkem od výrobce.
 • Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit zboží na vlastní náklady doporučeně na adresu uvedenou v kontaktech. Reklamované zboží musí být čisté, mechanicky nepoškozené. Kupující je povinen k reklamovanému zboží připojit popis vady, kopii faktury a kontakt na sebe. Každou reklamaci Prodávající vyřizujeme bez zbytečního odkladu do 30 dnů a o jejím průběhu Kupujícího informuje elektronicky.
 • Informujte nás e-mailem o zaslání reklamace na info@danaeshop.cz, spolu s číslen na sledování zásilky.
 • Zboží zasílejte v pevném obalu, nejlepší je krabice, nebo obal ve kterém vám bylo zboží doručeno, aby nedošlo k poškození zboží.
 • Drobná změna designu je vyhrazena a není předmětem reklamace.
 • Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád zveřejněný na www.danaeshop.cz.
 • Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné řešit i mimosoudní cestou pomocí tzv. Alternativního řešení sporů, pomocí platformy ODR http://ec.europa.eu/customers/odr/, případně pomocí subjektu mimosoudního řešení sporů. Doporučujeme se nejprve obrátit na Prodávajícího e-mailem na info@danaeshop.cz

11. Ochrana osobních údajů

 • Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výhradně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb pokud nezbytnou komunikaci mezi smluvními stranami souladu s ustanoveními zákona č.. 428/2002 Z.z. Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č.. 428/2002 Z.z. Zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží na www.danaeshop.cz Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupněním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.
 • Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u Prodávajícího vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.
 • Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.
 • Kupující prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.
 • Kupující zmocňuje Prodávajícího na ověřování poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.

12. Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

 • Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, pokud nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
 • Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.
 • V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečního odkladu.
 • Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od dohodnutých závazků.

13. Závěrečná ustanovení

 • Při nákupu zboží na stránce www.danaeshop.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu.
 • Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na www.danaeshop.cz. Ochrana počítače, případně údajů obsažených v počítači zatěžuje Kupujícího.
 • Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.danaeshop.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 • Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze stránky www.danaeshop.cz.
 • Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit výrobky uvedené na www.danaeshop.cz.
 • Prodávající si vyhrazuje právo tyto OP kdykoliv změnit nebo doplnit. Změnám těchto OP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.danaeshop.cz.
 • Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.
 • Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s OP prodávajícího.
 • Zákony, na které se odvoláva tenhle reklamační řád, jsou zákony platné ve Slovenské republice, jakošto místa registrace Prodávajícího.

Kategorie e-shopu